Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

18.8.2015 Ajantasaistus

Oppaaseen on lisätty vuoden 2013 valtiopäivillä annetuista perustuslakivaliokunnan lausunnoista johtuvat aiheelliset viitteet sekä tehty joitakin pieniä täsmennyksiä.