Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

12.8.2015 Oikaisu jaksoon 3.4

Jaksossa 3.4 alaviitteissä 2 ja 3 on ollut virheellinen viittaus perustuslakivaliokunnan lausuntoon (PeVL 14/2010 vp, s. 6). Alaviitteisiin on korjattu oikea viittaus: PeVL 41/2010 vp, s. 6.