Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

4.3.2016 Täydennys muutossäädöksen nimikettä koskevaan jaksoon 16.8.4

 

Jakson 16.8.4 ensimmäistä kappaletta on täydennetty seuraavasti:

Jos muutossäädöksellä muutetaan vain yhtä tai kahta pykälää, pykälä tai pykälät yksilöidään nimikkeessä. Luku tai luvut yksilöidään muutossäädöksen nimikkeessä, jos pykälät on numeroitu luvuittain ja muutettavat pykälät ovat yhdessä tai kahdessa luvussa. Tällöin lukujen ohella yksilöidään myös muutettavat pykälät, jos niitä on yksi tai kaksi.