Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

25.5.2020 Ammattipätevyysvaatimusten suhteellisuusarviointia koskeva lisäys 25.5.2020

Oppaaseen on lisätty uusi jakso 6.7.5 ammattipätevyyttä koskevien vaatimusten suhteellisuuden arvioinnista lainvalmistelussa ja arvioinnista ilmoittamisesta. Aikaisempi jakso 6.7.5 on siirretty uudeksi jaksoksi 6.7.6.