Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

30.3.2020 Lainkirjoittajan opas päivitetty 30.3.2020

Lainkirjoittajan opas on ajantasaistettu vuoteen 2020. Oppaassa on otettu huomioon tietosuojalainsäädännön uudistuminen ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain voimaantulo. Hallinnollisia seuraamuksia koskevat tekstit on niin ikään ajantasaistettu. Myös muissa jaksoissa viittauksia perustuslakivaliokunnan mietintöihin ja lausuntoihin on täydennetty viimeaikaisella tulkintakäytännöllä.

Opasta on myös täydennetty ottamalla siihen ohjeistusta Lainlaatijan EU-oppaasta, josta samalla luovutaan. Näin karsitaan osin päällekkäistä ohjeistusta.