Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Tietoa palvelusta

Verkko-opas perustuu kirjana (ISSN: 1798-7059 , URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-170-8) 6.9.2013 julkaistuun Lainkirjoittajan oppaaseen. Opas laadittiin oikeusministeriön lainvalmisteluosastossa – lukuun ottamatta valtiosopimuksia koskevaa jaksoa 8, joka kirjoitettiin ulkoasiainministeriön oikeuspalvelussa. Opas korvasi Lainlaatijan perustuslakioppaan vuodelta 2006 ja Lainlaatijan oppaan (LALO) vuodelta 1996.

Verkko-opas on tarkoitettu valtioneuvoston lainvalmistelijoiden avuksi laki- ja asetustekstien kirjoittamisessa. Oppaassa pyritään vastaamaan lainvalmistelijan kysymyksiin, säädetäänkö vai ei, mitä tulee ottaa huomioon, kun säädetään, ja kuinka säännökset kirjoitetaan. Oppaan johdannossa kerrotaan oppaan sisällöstä tarkemmin.

Oikeusministeriö pitää verkko-opasta ajan tasalla Finlex-palvelussa.

Yhteystiedot: parempisaantely@om.fi