Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

22.1.2014 Valtioneuvoston asetus ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista (259/2000)