Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

30.1.2014 Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)