Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

7.2.2014 Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003)