Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

25.2.2014 Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta (547/2007)