Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

25.2.2014 Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta (227/2013)