Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

25.2.2014 Laki tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (1248/2009)