Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

4.3.2014 Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003) 6 §