Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

4.3.2014 Laki ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista (189/2000)