Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

20.1.2014 Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977)