Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

8.4.2014 Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta (619/1996)