Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

14.1 Uudet säädökset ja muutossäädökset

Edellä jaksossa 13 on kerrottu, että säädöksiä ovat lait ja asetukset. Tässä jaksossa kuvataan, minkälaiset rakennetta koskevat vaatimukset lakien ja asetusten tulee täyttää.

Olemassa oleviin säädöksiin, lakeihin ja asetuksiin, tehdään usein jälkeenpäin muutoksia. Muutoksissa noudatetaan osin erilaista kirjoittamistapaa kuin ”itsenäisissä säädöksissä”. Uusia, itsenäisiä säädöksiä kutsutaan tässä oppaassa uusiksi säädöksiksi tai alkuperäisiksi säädöksiksi ja säädöksiä, joilla uusiin säädöksiin tehdään muutoksia, muutossäädöksiksi.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje