Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

14.1 Uudet säädökset ja muutossäädökset

Edellä jaksossa 13 on kerrottu, että säädöksiä ovat muun muassa lait ja asetukset. Tässä jaksossa kuvataan, minkälaiset rakennetta koskevat vaatimukset lakien ja asetusten tulee täyttää.

Olemassa oleviin säädöksiin, lakeihin ja asetuksiin, tehdään usein jälkeenpäin muutoksia. Tällaisissa niin kutsutuissa muutossäädöksissä noudatetaan osin erilaista kirjoittamistapaa kuin niin kutsutuissa uusissa tai alkuperäisissä säädöksissä.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje