Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

16.9 Kumoamissäädöksen nimike

Sana kumoamisesta esiintyy säädöksen nimikkeessä vain niissä tapauksissa, joissa uudella säädöksellä pelkästään kumotaan säädös osaksi tai kokonaan.

  • laki viljakauppalain kumoamisesta
  • laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta
  • valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
  • valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta

Tällainen kumoamissäädös vastaa muodoltaan uutta säädöstä. Kun säädöksestä kumotaan vain tiettyjä lainkohtia, ne luetellaan nimikkeessä, mutta jos kumottavia lainkohtia on kolme tai enemmän, nimikkeessä käytetään sanontaa ”– – lain eräiden säännösten kumoamisesta” tai ”– – asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta”..

  • laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
  • valtioneuvoston asetus Liikenneturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje