Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.18 Rinnakkaiset lainmuutosehdotukset

Toisinaan käy tarpeelliseksi muuttaa lainkohtaa, jota koskeva toisensisältöinen muutosehdotus on eduskunnan käsiteltävänä. Ehdotettaessa tällaista muutosta muutos kirjoitetaan vahvistetun (yleensä voimassa olevan) lain muutokseksi, ei muutettavaksi ehdotetun lain muutokseksi.

Eduskuntakäsittelyssä huolehditaan, että rinnakkaiset muutosehdotukset sovitetaan yhteen ja että ensin hyväksytyt muutokset otetaan huomioon myöhemmin käsiteltäviä muutoksia hyväksyttäessä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että rinnakkaisista lainmuutosehdotuksista kerrotaan hallituksen esityksen perustelujen jaksossa ”Riippuvuus muista esityksistä” ja että esittelijä vielä eduskuntakäsittelyn aikana kiinnittää huomiota rinnakkaisiin lakiehdotuksiin. Eduskunnan vastauksen valmistuttua esittelijän tulee vielä ennen lain vahvistamista varmistua, että eduskunta on ottanut rinnakkaiset lainmuutosehdotukset huomioon.

 

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje