Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.4 Muutettavissa olevat säädöksen osat

Säädöksestä voidaan muuttaa nimike, pykälä, momentti, kohta tai alakohta, osan tai luvun otsikko, väliotsikko, pykälän otsikko sekä kohtaa tai alakohtaa edeltävä johdantokappale. Myös säädöksessä olevaa liitettä voidaan muuttaa.

Johtolausetta ei voida muuttaa. Liioin ei voida muuttaa pelkkää virkettä, saati virkkeen osaa.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje