Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.12 Säädöksen muuttaminen ennen sen voimaantuloa

Useimmiten muutettava säädös on voimassa, mutta kuten edeltä jo on ilmennyt, myös säädöstä, joka ei ole vielä tullut voimaan, voidaan muuttaa. Edellytyksenä lain muuttamiselle on, että laki on vahvistettu taikka vahvistamatta jätettynä ja muuttamattomana uudelleen eduskunnassa hyväksytty. Vastaavasti asetusta voidaan muuttaa, kun se on annettu.

Säädöstä, joka ei ole vielä tullut voimaan, voidaan joutua muuttamaan paitsi siinä havaittujen virheiden korjaamiseksi myös muun lainsäädännön muutosten tai muuten muuttuneiden olojen takia.

Esimerkiksi laajaan kokonaisuudistukseen sisältyviin lakeihin, jotka tulevat voimaan vasta pitkän ajan kuluttua niiden vahvistamisesta, saatetaan joutua tekemään muutoksia, koska ne täytyy sovittaa yhteen niitä aikaisemmin voimaan tulevien lakien vuoksi.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje