Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

3.10 Tietoa perustuslaista

3.10.1 Esityöt

 

Suomen perustuslaki (731/1999)

HE 1/1998 vp
PeVM 10/1998 vp
EV 262/1998 vp
LJL 1/1999 vp
PeVM 1/1999 vp
EK 15/1999 vp

Laki Suomen perustuslain voimaantulojärjestelyistä (732/1999)

HE 75/1998 vp
PeVM 11/1998 vp
EV 276/1998 vp
LJL 2/1999 vp
PeVM 1/1999 vp
EK 15/1999 vp

Vuoden 1995 perusoikeusuudistus

HE 309/1993 vp
PeVM 25/1994 vp
EV 28/1994 vp
LJL 5/1995 vp
PeVM 3/1995 vp
EK 18/1995 vp

Laki Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta (596/2007)

HE 71/2006 vp
PNE 2/2006 vp
PeVM 10/2006 vp
EV 202/2006 vp
LJL 2/2007 vp
PeVM 1/2007 vp
EK 9/2007 vp

Laki Suomen perustuslain 9 ja 38 §:n muuttamisesta (802/2007)

HE 102/2003 vp
PeVM 5/2005 vp
EV 111/2005 vp
LJL 1/2007 vp
PeVM 2/2007 vp
EK 11/2007 vp

Laki Suomen perustuslain muuttamisesta (1112/2011)

HE 60/2010 vp
PeVM 9/2010 vp
EV 310/2010 vp
LJL 3/2011 vp
PeVM 3/2011 vp
EK 16/2011 vp

Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

HE 55/2014 vp
PeVM 14/2014 vp

Laki Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta

HE 198/2017 vp
PeVM 4/2018 vp
EV 77/2018 vp

3.10.2 Perustuslakivaliokunnan lausunnot ja mietinnöt

Perustuslakivaliokunnan lausunnot ja mietinnöt ovat eduskunnan kotisivulla (http://www.eduskunta.fi).

Valiokunta-asiakirjojen viittausmerkinnöissä roomalainen I ja II (esimerkiksi HE 1/1998 vp, s. 28/II) tarkoittavat tekstin palstoja, joista I viittaa sivun vasempaan ja II oikeaan palstaan.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje