Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

24.7 Sanojen määrittelemisestä

Lakikielessä käytetään sanoja niiden yleismerkityksessä. Sanan merkitystä ei saa määritellä muuksi kuin se on yleiskielessä.

Esimerkiksi kuilua ei voida määritellä (vain) tietynlaiseksi kuiluksi: Tässä laissa tarkoitetaan: – – ”kuilulla nostolaitosta varten rakennettua yleensä pystysuoraa tai vähintään 15 astetta vaakatasosta poikkeavaa kallioon louhittua kuilua”. Jos on tarkoitus, että lakia sovelletaan vain tietynlaisiin kuiluihin, tarkoitus on toteutettava soveltamisalasäännöksellä, ei määritelmällä, esimerkiksi näin:

Tämän lain säännöksiä kuilusta sovelletaan vain kuiluun:

1) joka on louhittu kallioon; ja

2) jonka seinämien kaltevuus on vähintään 15 ja enintään 90 astetta.

Legaalimääritelmien kirjoittamisesta ks. jakso 23.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje