Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

24.6 Sanajärjestys

Koska säännökset kirjoitetaan tiiviisti ja ytimekkäästi, erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei sanajärjestys aiheuta tulkinnanvaraisuutta tai monimerkityksisyyttä. Neutraalista sanajärjestyksestä on kuitenkin aihetta poiketa vain, jos se on yksiselitteisyyden vuoksi tarpeen.

– – hakemus yksimielisesti hylätään tai jätetään tutkimatta – –

Sana yksimielisesti on esimerkissä hakemuksen hylkäämisen ja tutkimatta jättämisen edellä, jotta se yksiselitteisesti koskisi kumpaakin, ei vain tutkimatta jättämistä. Samasta syystä ilmaisu määräajan jälkeen on alla olevassa esimerkissä vetoamisen ja ilmoittamisen edellä.

– – ettei hän määräajan jälkeen saa vedota uuteen vaatimukseen tai seikkaan taikka ilmoittaa uutta todistetta – –

Sanajärjestys ei liioin saa antaa tilaa koomisille tulkinnoille. Lauseessa ” jos hän toimii viipymättä tallentamansa tiedon saannin estämiseksi” tarkoitetaan toimimista viipymättä, ei viipymättä tallennettua tietoa. Olisikin pitänyt kirjoittaa alla olevan esimerkin mukaisesti.

– – jos hän viipymättä toimii tallentamansa tiedon saannin estämiseksi.

tai

– – jos hän toimii tallentamansa tiedon saannin estämiseksi viipymättä.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje