Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

16.5 Viittaaminen muutettuun nimikkeeseen

Viitattaessa säädökseen, jonka nimike on myöhemmin muutettu, mainitaan säädöksen voimassa oleva nimike ja alkuperäinen numero. Sitä, että nimike on muutettu, ei viittauksissa tuoda esille.

Muutettuja säädösten nimikkeitä ovat esimerkiksi:

● koulumatkatukilaki (48/1997)

● laki siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan  (1827/2004)

● laki Väylävirastosta (862/2009)

    • valtioneuvoston asetus Työllisyysrahaston ohjesäännöstä (862/1998)
    • valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (794/2004)

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje