Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

16.3 Uuden säädöksen nimike

Uusilla säädöksillä on kullakin oma nimikkeensä: kahdella tai useammalla voimassa olevalla säädöksellä ei saa olla samaa nimikettä. Poikkeuksena tästä ovat tapaukset, joissa uuden säädöksen antamisen yhteydessä aikaisempi samannimikkeinen säädös on jätetty osittain voimaan. Esimerkiksi alkoholilailla (1143/1994) jätettiin osittain voimaan aikaisempi alkoholilaki (459/1968), jota sitä paitsi vielä muutettiin uuden alkoholilain säätämisen yhteydessä. Aikaisemman samannimikkeisen säädöksen osittaista voimaan jättämistä uuden säädöksen antamisen yhteydessä on kuitenkin vältettävä.

Muutossäädöksillä sen sijaan on useimmiten sama nimike kuin vastaavanlaisilla muilla muutossäädöksillä. On esimerkiksi annettu useita lakeja sairausvakuutuslain (155/2005) muuttamisesta. Muutossäädösten nimikkeistä kerrotaan jaksossa 16.8.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje