Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.6 Säädöksen muuttaminen kumoamalla

Säädöksestä voidaan erikseen kumota vain pykäliä, momentteja, kohtia ja alakohtia sekä poikkeuksellisissa tapauksissa lukujen otsikoita ja väliotsikoita.

Koska pykäliä otsikoitaessa kaikki saman säädöksen tai ainakin saman luvun pykälät on otsikoitava, pykälän otsikon kumoaminen voinee tulla kysymykseen vain teoriassa.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje