Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.1 Uusi säädös ja muutossäädös

Kuten jaksossa 14 on todettu, alkuperäisiä, itsenäisiä säädöksiä – lakeja ja asetuksia – voidaan myöhemmin muuttaa. Säädöksiä, joilla alkuperäisiin säädöksiin tehdään muutoksia, kutsutaan tässä oppaassa muutossäädöksiksi. Myös muutossäädöksiä voidaan muuttaa.

Säädöstä, jolla ei tehdä mitään muuta kuin kumotaan säädöksiä tai lainkohtia, kutsutaan kumoamissäädökseksi, mutta myös muutossäädöksellä voidaan kumota säännöksiä

Uudella säädöksellä voidaan kumota säädöshierarkiassa samalla tasolla olevia muita säädöksiä. Lailla voidaan kuitenkin kumota myös asetuksen säännöksiä. Muutossäädöksellä voidaan yleensä kumota vain sen säädöksen lainkohtia, jota muutetaan.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje