Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

3.9 Vanhat poikkeuslait tulee kumota

Perustuslakiuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunta kehotti hallitusta arvioimaan ennen uuden perustuslain voimaantuloa säädettyjen poikkeuslakien tarpeellisuutta ja suhdetta perustuslain säännöksiin sekä ryhtymään tarvittaviin toimiin sääntelyn saattamiseksi perustuslain vaatimuksia vastaavaksi 1.

Ministeriöissä tulee lainsäädäntöhankkeita suunniteltaessa ja lainsäädäntöesityksiä valmisteltaessa pyrkiä siihen, että vanhojen poikkeuslakien varassa mahdollisesti vielä oleva sääntely saatetaan perustuslain mukaiseksi ja poikkeuslait kumotaan.

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje