Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.3 Muuttamiskelpoinen säädös

Hallituksen esityksessä ei lähtökohtaisesti voida ehdottaa muutettavaksi muuta kuin olemassa olevaa lakia. Laki on olemassa, kun se on vahvistettu. Ollakseen olemassa lain ei ole tarvinnut tulla voimaan. Lain muuttamisesta ennen sen voimaantuloa kerrotaan jaksossa 15.12.

Asetusta voidaan muuttaa, kun se on annettu. Sen ei ole tarvinnut tulla voimaan ollakseen muutettavissa.

Kumottua säädöstä ei voida muuttaa, sillä sitä ei enää ole olemassa.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje