Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.20 Hallituksen esityksen peruuttaminen

Eduskunnalle annettu hallituksen esitys voidaan perustuslain 71 §:n mukaan myös peruuttaa. Peruuttamiselle ei ole asetettu sisällöllisiä oikeudellisia edellytyksiä, vaan esityksen peruuttaminen riippuu hallituksen poliittisesta harkinnasta. Peruuttamisesta päätetään perustuslain 67 §:n 1 momentin mukaisesti samassa menettelyssä kuin esityksen antamisesta. Peruuttamisesta ilmoitetaan eduskunnalle hallituksen kirjelmällä.

Eduskunnan puhemies ilmoittaa eduskunnan työjärjestyksen 19 §:n mukaan hallituksen esityksen peruuttamisesta täysistunnossa. Ilmoitus merkitsee samalla sitä, että peruutetun hallituksen esityksen eduskuntakäsittely lopetetaan.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje