Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.13 Muutossäädöksen voimaan saattaminen

Muutossäädös voidaan, kuten alkuperäinen säädös, säätää tulemaan voimaan ”portaittain”. On kuitenkin huomattava, että erikseen lailla tai asetuksella voimaan saatettavaksi jätettyä muutoslakia ei voida saattaa voimaan vain joiltakin osin, ellei eduskunta lain hyväksyessään ole siihen nimenomaisesti valtuuttanut. Eduskuntahan muutoslain hyväksyessään hyväksyy sen asiakokonaisuuden, jota muutoslailla tavoitellaan, ja asia muuttuu yleensä muuksi, jos vain osia siitä saatetaan voimaan.  1

Lakien – ei niinkään asetusten – kohdalla saattaa toisinaan kulua kauankin säätämisestä voimaantuloon, jolloin säätämiseen johtaneessa asiantilassa ehtii tapahtua muutoksia. Jos muutoslain säätämiseen johtaneessa asiantilassa tapahtuu muutos niin, että muutoslaki osoittautuu tarpeettomaksi, muutoslaki on kumottava. On säädöshuollollisten tavoitteiden vastaista jättää ”olemaan” lakeja, jotka eivät koskaan voi tulla voimaan. Lisäksi tällaiset lait ovat omiaan hämärtämään oikeusjärjestystä, eikä eduskunnankaan tahdon mukaisena voida pitää, että valtioneuvoston asetuksella voimaan saatettavaa lainsäädäntöä on odottamassa ”kaiken varalta”.

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje