Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

19.3 Valtiosopimukset

Valtiosopimuksiin viitataan yleensä mallin ”siitä ja siitä” (”sen ja sen” kanssa) tehty sopimus mukaisesti.

yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (SopS 36/1992)

veroasioita koskevista tiedoista Seychellien kanssa tehty sopimus (SopS 85/2012)

Valtiosopimusoppaassa suositellaan yhdenmukaisesti EU-sopimusten artiklajaottelukäytännön kanssa valtiosopimusten artiklajaotteluksi artikla-kohta-alakohta. Ennen 24.3.2011 suomennettujen sopimusten muutoksissa sekä viittauksissa aiempiin suomennoksiin noudatetaan johdonmukaisuuden vuoksi kuitenkin edelleen kyseisten sopimusten alkuperäistä artiklajaottelukäytäntöä. Sopimuksiin lisättävissä uusissa liitteissä ja lisäyksissä noudatetaan mahdollisten aiempien liitteiden jaottelukäytäntöä. Sen sijaan aiemmin suomennettuihin sopimuksiin liitettävät uudet pöytäkirjat ym. asiakirjat jaotellaan uuden suosituksen mukaisesti.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje