Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

21.2 Muutossäädöksen voimaantulosäännös ja siirtymäsäännökset

Muutossäädöksen voimaantulosäännös

Edellä tässä luvussa sanottu koskee myös muutossäädöksiä, joissa voimaantulosäännös ja siihen liittyvät siirtymäsäännökset sijoitetaan muutettavien säännösten jälkeen muutettavista säännöksistä palstaviivalla erotettuna. Vaikka muutossäädöksen voimaantulosäännös ja siirtymäsäännökset muodostavat yhtenäisen, pykälää vastaavan lainkohdan, joka voi jakautua momentteihin, sitä ei numeroida. Myöskään voimaantulosäännöksen momentteja ei yleensä numeroida.

Muutossäädöksen voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2009.

Muutossäädöksen voimaantulosäännöksen momenttien numerointi poikkeustapauksessa

Jos muutossäädöksen voimaantulosäännöksessä on useita momentteja (esimerkiksi enemmän kuin viisi momenttia), ne voidaan selvyyden vuoksi numeroida. Numeroinnissa käytetään tällöin momentin alussa olevaa arabialaista numeroa, joka erotetaan muusta tekstistä pisteellä (esimerkiksi: 1. Tämä laki tulee voimaan – – .).

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje