Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

16.4 Nimikkeen muuttaminen

Säädöksen nimikettä voidaan myöhemmin muuttaa, jolloin johtolauseessa mainitaan, että ”muutetaan – – nimike – –”. Esimerkiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) nimike muutettiin lailla 1175/2019 laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestöviraston varmennepalveluista sekä maantielain (503/2005) nimike lailla 572/2018 laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje