Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.12 Lain muuttaminen ennen sen voimaantuloa

Useimmiten muutettava laki on voimassa, mutta kuten edeltä jo on ilmennyt, myös lakia, joka ei ole vielä tullut voimaan, voidaan muuttaa. Edellytyksenä on, että laki on vahvistettu taikka vahvistamatta jätettynä ja muuttamattomana uudelleen eduskunnassa hyväksytty.

Lakia, joka ei ole vielä tullut voimaan, voidaan joutua muuttamaan paitsi siinä havaittujen virheiden korjaamiseksi myös muun lainsäädännön muutosten tai muuten muuttuneiden olojen takia.

Esimerkiksi laajaan kokonaisuudistukseen sisältyviin lakeihin, jotka tulevat voimaan vasta pitkän ajan kuluttua niiden vahvistamisesta, saatetaan joutua tekemään muutoksia, koska ne täytyy sovittaa yhteen niitä aikaisemmin voimaan tulevien lakien vuoksi.

Lain muuttamiskelpoisuuden kannalta ei ole merkitystä sillä, onko laki julkaistu Suomen säädöskokoelmassa vai ei, vaan kuten yllä sanotusta ilmenee, lakia voidaan muuttaa jo ennen kuin se on julkaistu.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje