Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.4 Muutettavissa olevat lain osat

Laista voidaan muuttaa nimike, pykälä, momentti, kohta tai alakohta, osan tai luvun otsikko, väliotsikko, pykälän otsikko sekä kohtaa tai alakohtaa edeltävä johdantokappale. Myös laissa olevaa liitettä voidaan muuttaa.

Johtolausetta ei voida muuttaa. Liioin ei voida muuttaa pelkkää virkettä, saati virkkeen osaa.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje