Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.5 Paloiteltujen muutosten välttäminen

Lähtökohtana on jo vuoden 1996 Lainlaatijan oppaassa ollut ja on edelleen, että muutettaessa laki muutetaan kokonaisia pykäliä, ei pykälän osia. Lähinnä vain poliittisista syistä voi joskus olla perusteltua poiketa tästä.

Kokonaisten pykälien muutokset ovat pieniä muutoksia helpompia lukea, ja asianomaisia pykäliä myöhemmin muutettaessa johtolauseet ovat verraten vaivatta kirjoitettavissa, kun ei tarvitse viitata lukuisiin muutossäädöksiin. Muuttamalla kokonaisia pykäliä vältetään myös lakiteknisiä virheitä, joita näyttää syntyvän helposti muutettaessa osia pykälästä.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje