Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

16.3 Uuden säädöksen nimike

Uusilla säädöksillä on kullakin oma nimikkeensä: kahdella tai useammalla voimassa olevalla säädöksellä ei saa olla samaa nimikettä. Poikkeuksena tästä ovat tapaukset, joissa uuden säädöksen antamisen yhteydessä aikaisempi samannimikkeinen säädös on jätetty osittain voimaan. Esimerkiksi alkoholilailla (1143/1994) jätettiin osittain voimaan aikaisempi alkoholilaki (459/1968), jota sitä paitsi vielä muutettiin uuden alkoholilain säätämisen yhteydessä.

Muutossäädöksillä sen sijaan on useimmiten sama nimike kuin vastaavanlaisilla muilla muutossäädöksillä. On esimerkiksi annettu useita lakeja sairausvakuutuslain (155/2005) muuttamisesta. Muutossäädösten nimikkeistä kerrotaan jaksossa 16.8.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje