Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

16.4 Nimikkeen muuttaminen

Säädöksen nimikettä voidaan myöhemmin muuttaa, jolloin johtolauseessa mainitaan, että ”muutetaan – – nimike – –”. Esimerkiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) nimike muutettiin vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta annetulla lailla (272/2011) vesienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä annetuksi laiksi.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje